Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag
Marin serviceingenjör

Marin Serviceingenjör

425 YH-poäng, 2 år

Marin serviceingenjör är problemlösaren som med kort varsel kan inställa sig i alla delar av världen, är flexibel och har bred kunskap för att bli involverad i vilka tekniska utmaningar som helst. Den som gör det omöjliga möjligt!

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik allt vanligare i marina produkter. Som marin service¬ingenjör innebär det att du självständigt och fackmanna¬mässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. Arbetet ger möjlighet att arbeta internationellt och i arbetsledande positioner. Du är företagets ansikte ut och du skapar och bibehåller företagens goda relationer med kunderna.

 

Vad du kan jobba med efter utbildningen

Efter utbildningen har studenten bland annat kompetens för att fackmannamässigt och kundorienterat utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektroniksystem i fartyg på varv och båtar. Du kan jobba som marin serviceingenjör, marintekniker, underhållstekniker, processtekniker, servicemontör, service och underhållsmekaniker/tekniker, industritekniker, inköpare eller processledare.

Distans
Utbildningen sänds främst från Göteborg och sker i huvudsak på distans med ett antal fysiska träffar. Du kan välja att följa undervisningen helt på distans via inspelade föreläsningar eller på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla eller Campus Tälje i Södertälje.
Fyra-fem obligatoriska, praktiska övningar kommer att genomföras i laborativ miljö på Chalmers (Fartyget Fryken). Varje praktisk sammankomst är 2-5 dagar.

 

I samarbete med näringslivet

Utbildningen Marin Serviceingenjör är framtagen i nära samarbete med Chalmers Proffessional Education AB, näringslivet, branschorganisationen Svensk Marintekniskt Forum (SMTF) och Sweboat.

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Praktiken ger dig goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.


Kurser inom utbildningen

 • Avancerad Elteknik
 • Sjösäkerhet & Heta Arbeten
 • Ekonomi & Servicetjänster
 • Grundläggande Elteknik
  Grundläggande Styr- och reglerteknik
 • Introduktionskurs
 • Marin Elektronik
 • Marinteknisk engelska
 • Maskinsystem del 1
 • Maskinsystem del 2
 • Miljö och Hållbar utveckling
 • Ny Marinteknik
 • PLC, Programmerbara system
 • Projektledning & Projektmetodik
 • Regelverk för fartyg och fritidsbåtar
 • Examensarbete
 • LIA I & II


Behörighet

FÖRKUNSKAPER: Grundläggande behörighet.
Godkänt i Svenska 1/A, Engelska 5/A, Matematik
2/B eller motsvarande. Godkänt i en av följande
kurser: Maskinteknik grundkurs, Automation,
Elteknik eller motsvarande kunskaper.

EXAMEN: Yrkeshögskoleexamen
STUDIEORT: Distans
SISTA ANSÖKNINGSDAG: -
ANTAL PLATSER 32
START: 2018 , studietakt 100 %

KONTAKT: Utbildningsledare Ingrid Antonzon,
ingrid.antonzon[a]uddevalla.se, 0522-696081Särskilt Pedagogiskt stöd

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.

På YH-myndighetens sida kan du läsa mer om vad särskilt pedagogiskt stöd innebär:

HCB

Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev