Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag

Högskolekurser

Det finns många som vill studera på universitet eller högskola men som ändå gärna vill göra det hemifrån. Orsaken kan vara att man har familj och barn. Att man vill kombinera arbete och studier. Att man har arbetat några år och vill komplettera eller avsluta sin utbildning.


Projektledning och projektarbete I 7,5 hp - öppet för sen anmälan (ht-17)

Hur arbetar man egentligen i projekt? Allt fler organisationer arbetar idag i projektform. Detta gäller såväl offentlig som privat sektor. Kursen vänder sig till både samhällsvetare och tekniker och syftar till att ge en praktisk kompetens att leda projekt eller arbeta i projektform.


Den belyser både hårda faktorer som målsättning och planering, och mjuka faktorer som organisation och ledarskap i en projektsituation. Många upplevelsebaserade moment gör att teorin blir levande och användbar.


Upplysningar Kontakta Joakim Nilsson, joakim.nilsson[a]uddevalla.se, 0522-69 61 28. 


Anmälningskod 40004

Startar Vecka 44

Undervisningstid Kvällstid

Behörighetskrav Grundläggande behörighet.

Urvalsregler Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
Mer information om urvalsregler.länk till annan webbplats

Studieavgift För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.länk till annan webbplats

Utbildningsform Lärcentrum
Utbildningsanordnare Högskolan i Halmstad (mer info www.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän
Anmälan Görs via www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Juridisk översiktskurs 7,5/15 hp

En av de absolut populäraste kurserna som går både höst och vår. Vill du lära dig juridikens grunder med fokus på avtalsrätt, köprätt och fastighetsrätt?Tonvikten i Juridisk översiktskurs är lagd på de ekonomiska effekterna av de grundläggande rättsreglerna. Särskild vikt läggs vid avtalsrätt, köprätt och fastighetsrätt.

Andra rättsområden som behandlas under kursen är associationsrätt, obligationsrätt/sakrätt, fordringsrätt (skuldebrev), ekonomisk familjerätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, säkerhetsrätt, konkurs/utsökningsrätt samt straff- och processrätt.


Upplysningar: Kontakta Joakim Nilsson, joakim.nilsson[a]uddevalla.se, 0522-69 61 28. 

Denna modul visas endast onlineAnmälningskod 40025

Startar Vecka 35

Undervisningstid Kvällstid

Behörighetskrav Grundläggande behörighet.

Urvalsregler Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%. Mer information om urvalsregler.länk till annan webbplats

Studieavgift För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.länk till annan webbplats


Utbildningsform Lärcentrum
Utbildningsanordnare Högskolan i Halmstad (mer info www.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän
Anmälan Görs via www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Ledarskap 7,5 hp –

öppet för sen anmälan (vt-18)

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning.Ledarskap 7,5

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarestilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuilding.


Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.


Upplysningar Kontakta Joakim Nilsson, joakim.nilsson[a]uddevalla.se, 0522-69 61 28. 

Högskolan i Halmstad: Lars-Göran Hedström, lars-goran.hedstrom[a]hh.se, 0703-16 79 24.

Kursansvarig: Judit Sari
Denna modul visas endast onlineFörkunskaper Grundläggande behörighet
Tid Höstterminen 2015, v48 - v02.
Studietakt Halvfart 50%, dagtid, Tisdagar kl 16-18.
Utbildningsform Lärcentrum
Utbildningsanordnare Högskolan i Halmstad (mer info www.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän
Anmälan Görs via www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmkod 40014


ANSÖKAN STÄNGD FÖR SEN ANMÄLAN


Pedagogik I, 1-30 hp

Högskolan i Jönköping

Kursen vänder sig till den som i sin dagliga verksamhet är engagerad inom utbildningsområdet genom kompetens- och personalutveckling, personalledning och utbildningsplanering med vuxna som främsta målgrupp.


Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv.

Kursen innehåller fyra delar:

  • Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp
  • Kommunikationspedagogik, 7,5 hp
  • Vuxenutbildning i ett planerings- och genomförandeperspektiv, 7,5 hp
  • Pedagogik och samhälle, 7,5 hp

Upplysningar Högskolan i Jönköping: Studievägledare, Kerstin Wigertz, kerstin.wigertz[a]hlk.hj.se, 036-10 14 02.


Förkunskaper Grundläggande behörighet
Start Hösten 2015, v48.
Studietakt Deltid 50%, dagtid
Utbildningsform Lärcentrum
Utbildningsanordnare Högskolan i Jönköping
Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän
Anmkod - HJ-12668


Kursplan - Pedagogik IPDF

(högerklicka, välj spara som, om du vill ladda hem)

ANSÖKAN STÄNGD


Psykologi, 1-30 Hp

Högskolan i Jönköping

Kursen ger en bred orientering om psykologins teorier och användningsområden. Särskild betoning ligger på socialpsykologi och utvecklingspsykologi.


Startperiod HT 2017 Period 1

Startvecka Vecka 34

Nivå Grundnivå

Undervisningsspråk Svenska

Anmälningskod HJ-12727

Undervisningsform Kurs, Normal

Studietakt Halvfart

Undervisningstid Blandade tider

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet.

Utbildningsform Lärcentrum
Utbildningsanordnare Högskolan i Jönköping
Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän


Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev