Ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbete

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens. Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar. Myndigheten har tagit fram riktlinjer för hur ledningsgruppsarbetet för en yrkeshögskoleutbildning ska fungera.

Ledningsgrupp

Deltagare


Organisation


Anders Paulin

Uddevalla kommun

Camilla Hogebrandt

Tanums kommun

Linda Kopp

Trollhättans stad

Lena Sjöström

Vänersborgs kommun

Malin Kronberg

Orust kommun

Anna Åberg

Nytida

Sara Albinsson

Nytida

Lars-Erik Gotthard

Högskolan Väst

Annette Birgersdotter Eriksson

Uddevalla vuxenutbildning

Christina Andersson

Uddevalla vuxenutbildning

Katharina Frisk

Uddevalla vuxenutbildning

Ulf Appelqvist

Studeranderepresentant

Jennie Andersson

Studeranderepresentant


Kontakt

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA