Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Växelvis distansundervisning för högstadiet resten av terminen

Från och med måndag 17 maj och resten av terminen fortsätter distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor. Den växelvisa distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och 8 och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av covid -19.

Publicerades 2021-05-10

Modersmålsundervisning och språkval fortsätter på distans

All modersmålsundervisning för elever i årskurs 7-9 samt all språkvalsundervisning i årskurs 6 fortsätter som distansundervisning fram till och med 28 maj. Beslutet fattades igår av tillförordnad chef i grundskolan.

Publicerades 2021-04-29

RSS-ikon

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00