Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Integritetsarbete ger tryggare barn och färre konflikter

Ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen är några av resultaten av ett projekt i förskola och skola kring barns hälsa och integritet. Onsdagen den 17 februari genomfördes en digital slutkonferens för det tvååriga projektet.

Publicerades 2021-02-24

Distansundervisning för hela högstadiet vecka 9

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar distansundervisning för högstadiet efter sportlovet för att minska risk för spridning av covid-19. Elever i årskurs 7 och 9 vid kommunens högstadieskolor kommer därför att ha distansundervisning under vecka 9 från och med måndag respektive tisdag. Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande.

Publicerades 2021-02-23

RSS-ikon

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00