Nyheter Trafik och Resor

Ny gång- och cykelväg längs Lelångevägen

På tisdag 6 april inleds arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längsmed Vintergatan och vidare västerut längs Lelångevägen fram tills avsmalningen av vägen. När denna sträcka är färdigbyggd blir det säkrare att ta sig mellan centrum och de västra delarna av Uddevalla. Arbetet påverkar framkomligheten och beräknas vara klart i mitten av juni.

Publicerades 2021-04-01

Berg ska säkras längs Kyrkogårdsgatan

Berget som ligger längsmed Kyrkogårdsgatan ska säkras, så att delar av berget inte riskerar att ramla ned. Trottoaren som ligger intill berget är nu avspärrad tills vidare, med anledning av att ett stenblock lossnade och föll ned från berget i förra veckan.

Publicerades 2021-03-22

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00