Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag
rullstol

En tillgänglig studiemiljö

Studerande med funktionsnedsättning ska precis som övriga studerande garanteras en bra studiemiljö och undervisning av hög kvalitet. Högkolecentrum Bohuslän har högt ställda mål när det gäller att skapa den goda studiemiljö som krävs. Vårt mål är att kunna erbjuda alla studerande och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för studier, arbete och personlig utveckling, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 

Vad gäller undervisningen finns på nästan alla universitet och högskolor en särskilt kontaktperson och samordnare för studerande med funktionsnedsättning. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av din studiesituation. Eftersom Högskolecentrum Bohuslän är den fysiska platsen för dina studier bör även vi vara en part vid sådana samtal.

Vissa åtgärder kräver längre planeringstid. Det är därför viktigt att du som blivande studerande tar kontakt med samordnaren vid det universitet eller den högskola där du söker en utbildningsplats. Har du problem med att hitta rätt person hjälper vi dig gärna!

Har du några frågor?

Kontakta vår personal

Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev