Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag

Tentamen för högskolestuderande

Har du skriftlig tentamen i din utbildning kan vi erbjuda dig möjligheten att tenta på Högskolcentrum Bohuslän (HCB)


Gör så här

  • Kontakta oss så du får svar på om vi har möjlighet att arrangera tentamen aktuell dag och tid. Du måste kontakta oss senast 2 veckor innan skrivtillfället, för att ha möjligheten att få skriva din tentamen hos oss.
  • Tentamen kan enbart erbjudas Måndag - Fredag från kl 09:00 - 17:00.
  • Ansök hos din högskola/universitet om att få skriva tentamen på HCB i Uddevalla. Tänk på att varje högskola/universitet har sina egna rutiner för hur du ansöker om att skriva tentamen på annan ort.

Vår service erbjuds i första hand till invånare i Uddevalla kommun och/eller till personer som är inskrivna på HCB som student. Studerande från andra kommuner kan erbjudas tentamensmöjlighet, i den mån det finns plats och på tider där det redan genomförs tentamen.

OBS! Från v.26 - v.32 kan vi ej tillhandahålla tentamen.


Till ansöknings formuläret >>


Administrationsavgift

För dig som läser en kurs eller program via Högskolecentrum Bohuslän är tentamen helt kostnadsfri. I övrigt tar vi ut en administrationavgift på 350 kr som betalas vid tentamenstillfället. Observera att vi tar ej kontanter, det går enbart att betala med kort.


För mer info

Joakim Nilsson, utbildningssamordnare

joakim.nilsson[a]uddevalla.se, 0522 - 69 61 28

matematik

Vet du om att du kan skriva tenta på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla, även om du studerar i en annan stad? Klicka på bilden för att komma till tenamenansökan.


Tentamens ansökan - via webben

Ansök om att göra din tentamen här hos oss på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla.


Till ansöknings formuläret >>


Studerar du på Karlstads universitet?

För dig som studerar på Karlstads universitet fungerar tentamen på HCB annorlunda. 


Karlstads universitet

Tentamen - student vid Karlstads universitet

I samverkan med Karlstads universitet erjbuder Högksolecentrum Bohuslän studenter på distans att göra sin tentamen på hemmaplan. Som student anmäler du dig via "Min sida" på KAU:s webbplats, www.kau.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som läser lärarutbildning på distans med studiegrupp på Högskolecentrum Bohuslän är tentamen helt kostnadsfri. I övrigt tar vi ut en administrationsavgift på 350 kr. Betalas med kort.

Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev