Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag

Tentamen för högskolestuderande

Har du skriftlig tentamen i din utbildning kan vi erbjuda dig möjligheten att tenta på Högskolcentrum Bohuslän (HCB)


Gör så här

  • Kontakta oss så du får svar på om vi har möjlighet att arrangera tentamen aktuell dag och tid. Du måste kontakta oss senast 2 veckor innan skrivtillfället, för att ha möjligheten att få skriva din tentamen hos oss.
  • Tentamen kan enbart erbjudas Måndag - Fredag från kl 09:00 - 17:00.
  • Ansök hos din högskola/universitet om att få skriva tentamen på HCB i Uddevalla. Tänk på att varje högskola/universitet har sina egna rutiner för hur du ansöker om att skriva tentamen på annan ort.

Vår service erbjuds i första hand till invånare i Uddevalla kommun och/eller till personer som är inskrivna på HCB som student. Studerande från andra kommuner kan erbjudas tentamensmöjlighet, i den mån det finns plats och på tider där det redan genomförs tentamen.

OBS! Från v.26 - v.32 kan vi ej tillhandahålla tentamen.


Till ansöknings formuläret >>


Administrationsavgift

För dig som läser en kurs eller program via Högskolecentrum Bohuslän är tentamen helt kostnadsfri. I övrigt tar vi ut en administrationavgift på 350 kr som betalas vid tentamenstillfället. OBS From 1 oktober tar vi enbart kort!


För mer info

Joakim Nilsson, utbildningssamordnare

joakim.nilsson[a]uddevalla.se, 0522 - 69 61 28

matematik

Vet du om att du kan skriva tenta på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla, även om du studerar i en annan stad? Klicka på bilden för att komma till tenamenansökan.


Tentamens ansökan - via webben

Ansök om att göra din tentamen här hos oss på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla.


Till ansöknings formuläret >>


Studerar du på Karlstads universitet?

För dig som studerar på Karlstads universitet fungerar tentamen på HCB annorlunda. 


Karlstads universitet

Tentamen - student vid Karlstads universitet

I samverkan med Karlstads universitet erjbuder Högksolecentrum Bohuslän studenter på distans att göra sin tentamen på hemmaplan. Som student anmäler du dig via "Min sida" på KAU:s webbplats, www.kau.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som läser lärarutbildning på distans med studiegrupp på Högskolecentrum Bohuslän är tentamen helt kostnadsfri. I övrigt tar vi ut en administrationsavgift på 350 kr som betalas kontakt vid tentamenstillfället.

Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev