Nyheter Näringsliv och Arbete

Hållbar besöksnäring i Väst - ett samverkansprojekt för att stärka branschen i Fyrbodal

I Fyrbodalregionens kommuner finns ett stort behov att skapa en framtidstro inom besöksnäringen och handel, speciellt i den rådande pandemin där besöksnäringen är en bransch som drabbats extra hårt. Parallellt med allmänna behov inom branschen finns det en hög efterfrågan på utveckling inom olika delar av branschen såsom hotell, konferensverksamheter och naturturism.

Publicerades 2021-03-30

Enkät om nuläge och framtid hos företagarna genom stort samarbete

Vilka behov och utmaningar har företagarna i Uddevalla, både nu under pandemin och inom den närmaste framtiden? Det vill Uddevalla kommun, Arbetsförmedlingen och flertalet företagarorganisationer försöka ta reda på genom en gemensam enkät som skickades ut i början av veckan till ca 1500 företagare.

Publicerades 2021-03-25

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00