Högskolecentrum Bohuslän
GB-flag

Om cookies och webbplatsen


Information om cookies
Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: - att webbplatsen innehåller cookies- vad dessa cookies används till- hur cookies kan undvikas.

På Högskolecentrum Bohusläns webbplats används så kallade sessionscookies. Dessa lagras temporärt i din dators minne under tiden du är inne och surfar på en sida och försvinner när du stänger din webbläsare. Idag använder huvuddelen av alla webbplatser cookies; av rent tekniska skäl. Våra cookies innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på språkval och liknande inställningar.Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av webbplatsen - och andra delar av den kommer inte att fungera korrekt. Om du inte accepterar användning av cookies kan du även stänga HCB:s webbplats.


Information om webbplatsen
Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. HCB reserverar sig för eventuella felskrivningar, typografiska fel, felaktigt material, bilder eller på annat sätt vilseledande uppgifter och förbehåller sig rätten att när som helst ändra information som presenteras på denna webbplats.

HCB förbehåller sig rätten att när som helst röja den information som behövs för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser, samt att redigera, ta bort eller neka publicering av information eller material, helt eller delvis. Användaren av tjänsterna bekräftar att allt innehåll är eller kan omfattas av lagstiftning om upphovsrätt och/eller annat skydd för immateriella rättigheter. Användaren förbinder sig att iaktta och följa alla sådana lagbestämmelser.

Olovligt användning av information som skyddas av immaterialrättslig lagstiftning kommer att leda till rättsliga åtgärder. Skulle någon anse att tjänsterna gör intrång i denne tillkommande immateriell rättighet skall HCB genast underrättas. Information som lämnas vid registreringen kommer inte att distribueras till tredje part, säljas eller lämnas ut publikt och ej heller brukas på ett oansvarigt sätt. Informationen som lämnas vid registrering tillhör HCB.

HCB:ss webbplats kan innehålla länkar till utomstående parters webbplatser. HCB har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och är inte ansvarigt för innehållet på dessa. Att en länk har lagts till innebär inte att HCB har någon förbindelse med företaget eller organisationen som driver den. Användaren är skyldig att ta del av och åtlyda sekretessvillkor och andra villkor som är publicerade på de länkade webbplatserna.


Prenumerera på HCB's Nyhetsbrev