MARIN SERVICEINGENJÖR

425 YH-poäng, 2 år

Marin serviceingenjör är en bred teknisk utbildning inom maskin & el/elektronik för en framtida karriär inom den marintekniska branschen.

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik allt vanligare. Som marin serviceingenjör innebär det att du självständigt och fackmannamässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. Arbetet ger dig möjlighet att arbeta internationellt och i arbets­ledande positioner.


Vad du kan jobba med efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens för att fackmannamässigt utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektronik­system i fartyg och båtar. Du kan jobba som Marin serviceingenjör, Marin underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Marin Applikationstekniker.

Distans
Utbildningen sker på distans och du kan välja att följa undervisningen via inspelade föreläsningar eller på plats i Uddevalla eller på Campus Telge i Södertälje. I utbildningen ingår ett antal obligatoriska träffar i laborativ miljö bl.a. ombord på övningsfartyget FRYKEN i Göteborg. Varje praktisk sammankomst är 2-5 dagar. Resa och uppehälle finansieras av den studerande.


Behörighet & Information

Förkunskaper: Grundläggande behörighet.
Godkänt i följande kurser från något av nedanstående program, eller motsvarande kompetens:

 • Industritekniska programmet - Matematik 2a och Industritekniska processer 1
 • El- och energiprogrammet - Matematik 2a och Elektromekanik
 • Teknikprogrammet - Matematik 2c och Teknik 1
 • Marinteknikutbildning - Matematik 2a och Marinelektronik 1
 • Sjöfartsutbildningen - Matematik 2a och Ellära 1

Sista ansökningsdag: Ansökan stängd

Start: 31 augusti 2020

Examen: Yrkeshögskoleexamen

Studieort: Distans, Uddevalla eller Södertälje

Antal studieplatser: 32

Information: Utbildningsledare Gunilla Jacobsson, gunilla.jacobsson@uddevalla.se, 0522 - 69 60 81

FOLDER

I samarbete med näringslivet

Utbildningen Marin Serviceingenjör är framtagen i nära samarbete med Chalmers Proffessional Education AB, näringslivet, branschorganisationen Svensk Marintekniskt Forum (SMTF) och Sweboat.

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Praktiken ger dig goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.

 

Kurser inom utbildningen

 • Avancerad Elteknik
 • Ekonomi & Servicetjänster
 • Grundläggande Elteknik
 • Grundläggande Styr- och reglerteknik
 • Introduktionskurs
 • Marin Elektronik
 • Marinteknisk engelska
 • Maskinsystem del 1
 • Maskinsystem del 2
 • Ny marinteknik och Hållbar utveckling
 • PLC, Programmerbara system
 • Projektledning & Projektmetodik
 • Regelverk för fartyg och fritidsbåtar
 • Examensarbete
 • LIA I & II

Lärande i arbete (LIA)
En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

 

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval.

Urvalsgrunder

BETYG
Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p


SÄRSKILT PROV
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Läsförståelse/skriftlig uppgift (max 10p) – branschspecifika texter
 • Matematisk problemlösning (max 10p) – utifrån yrkesroll

Särskilt prov ger maximalt 20p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Särskilt prov genomförs digitalt på distans.

Total maximal poäng för urval är 40p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Särskilt Pedagogiskt stöd

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.

På YH-myndighetens sida kan du läsa mer om vad särskilt pedagogiskt stöd innebär:

Länk till sidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

Några av företagen som är delaktiga i utbildningen

Swede
Callenberg
Nimbus
Trigentic
RISE
Marinfloc
TTSGroup
Garmin

KONTAKTA UTBILDNINGSLEDAREN

Gunilla Jacobsson

TELEFON

0522 - 69 60 81

E-POST

gunilla.jacobsson@uddevalla.se

Text

Information om cookieslänk till annan webbplats | Webmaster | Sitemaplänk till annan webbplats | Streamlänk till annan webbplats| Kontakt |

© 2018. Högskolecentrum Bohuslän. All Rights Reserved.