E-commercE Product Manager

400 YH-poäng, 2 år

Gör karriär inom den växande e-handeln!

Utbildningen E-Commerce Product manager ger dig kompetens att utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar som skapar långsiktig affärsnytta i företag. Du förbereds för att ta ett affärsmässigt ansvar för produkt/lösning/funktion av hela eller delar av e-handelssystemet. Du leder utvecklingsprocesser och ser till att produkt/lösning är i fokus och i linje med företagets marknadsstrategi och affärsplan. Du blir en viktig länk mellan marknad, kund, affären, utvecklingsteam och ledning.

I utbildningen utvecklar du kunskaper i centrala delar av ett e-handelssystem med fokus på e-handelsplattform, affärssystem, integrationer, processkartläggning och verksamhetsutveckling. Vidare får du en gedigen grund i e-handel, digitala affärer, Agile utveckling och Product management. Tillsammans ger det de tvärfunktionella kompetenser du behöver för att kunna jobba som E-Commerce Product manager, E-handelsanasvarig och Affärskonsult inom e-handel.


 

Digitaliseringen påverkar hela samhället, inte minst handelsbranschen. För att vara framgångsrik handlare behövs mer än en bra affärsidé/produkt, nämligen ett bra systemstöd och att förstå hur man ska använda sig av det.

Uddevalla, Lidköping eller Borås

Utbildningen ges i Uddevalla med sändning till Lidköping och Borås, där det finns grupper med studerande. Lärare finns i Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan. Din e-handelsutbildning i regionen.


Distansutbildning

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du kunna:

 • Utveckla affärsmässiga e-handelslösningar utifrån e-handelsplattform och affärssystem
 • Designa funktionella hemsidor utifrån kravspecifikation och affärsmål
 • Kommunicera budskap effektivt i rätt kanal relaterat till varumärke, marknad och målgrupp
 • Leda, planera och organisera utvecklingsprojekt inom e-handel
 • Produktleda utveckling av e-handelsplattform, e-handelslösningar och integrationer
 • Integrera affärsprocesser och arbetsflöde med vald systemlösning
 • Föreslå kostnadseffektiva e-handelslösningar utifrån kundbehov
 • Anpassa design, layout och funktionalitet i e-handelsplattform
 • Agera katalysator i verksamheten och vara brygga mellan användare, tekniken och affären

Du kan jobba som

 • E-Commerce Product Manager
 • Produktledare inom e-handel
 • E-handelsansvarig
 • Affärskonsult e-handel

Under två LIA-praktikperioder är du ute på företag och tillämpar dina nya kunskaper i praktisk yrkesutövning. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter med dig från skolan att lösa.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Omnikanal & E-handel
 • Affärssystem och e-handelslösningar
 • Affärsmodeller och värdesystem
 • Agil Projektmetodik
 • Digital Marknadskommunikation
 • Webbteknik & UX-design
 • Retail Product management
 • Digital Product management
 • Verksamhetsmodellering
 • Avancerade e-handelslösningar
 • Lärande i arbete (LIA) 1 & 2
 • Examensarbete

Behörighet & Information

Förkunskaper: Grundläggande behörighet.

Sista ansökningsdag: ansökan stängd

Start: 24 augusti 2020

Examen: Yrkeshögskoleexamen E-commerce Product Manager

Studieort: Uddevalla, Lidköping & Borås

Antal studieplatser: 32

Information: Utbildningsledare Joakim Nilsson,
0522-69 61 28, joakim.nilsson[a]uddevalla.se

FOLDER

Kravet på att ha någon som ansvarar för och kan leda utvecklingen av hela verksamhetens arbetsflöden och system ökar. Att ha kontroll på helheten är avgörande då alla system och informationsflöden är kritiska för verksamhetens möjlighet att utvecklas och skapa tillväxt

Lärande i arbete (LIA)
En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

 

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval.

Urvalsgrunder

BETYG
Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

SÄRSKILT PROV
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Läsförståelse – branschspecifik text

Särskilt prov ger maximalt 10 p


Total maximal poäng för urval är 25 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Provet kommer i år att genomföras digitalt för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Särskilt Pedagogiskt stöd

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.

På YH-myndighetens sida kan du läsa mer om vad särskilt pedagogiskt stöd innebär:

Länk till sidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

Några av företagen som är delaktiga i utbildningen

sharespine
postnord
hööks
wixton
specter
hogia
lampan
wipcore
knowit

KONTAKTA UTBILDNINGSLEDAREN

Joakim Nilsson

TELEFON

0522 - 69 61 28

E-POST

Spamskydd * (obligatorisk)

Text

Information om cookieslänk till annan webbplats | Webmaster | Sitemaplänk till annan webbplats | Streamlänk till annan webbplats| Kontakt |

© 2018. Högskolecentrum Bohuslän. All Rights Reserved.