Högskolecentrum Bohuslän – hcb.se

Att studera med funktionshinder

Högskolecentrum Bohuslän är en öppen utbildningsplats, tillgänglig för alla. Vårt mål är att kunna erbjuda alla studerande och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för studier, arbete och personlig utveckling, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 

Studerande med funktionshinder ska liksom övriga studerande garanteras en bra studiemiljö samt undervisning av hög kvalitet. Högkolecentrum Bohuslän har högt ställda mål när det gäller att skapa den goda studiemiljö som krävs. Vad gäller undervisningen finns på nästan alla universitet och högskolor en särskilt kontaktperson och samordnare för studerande med funktionshinder. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen. Eftersom Högskolecentrum Bohuslän är den fysiska platsen för dina studier bör även vi vara en part vid sådana samtal. 

Ta kontakt i god tid
Vissa åtgärder kräver längre planeringstid. Det är därför viktigt att du som blivande studerande tar kontakt med samordnaren vid det universitet eller den högskola där du söker en utbildningsplats. Har du problem med att hitta rätt person hjälper vi dig gärna. 

Begreppet funktionshinder
Med begreppet funktionshinder avses fysiska, psykiska eller neuropsykiatriska begränsningar av funktionsförmågan samt specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skriv ut